Mjölk från Magnesia

Allmänt namn: magnesiumhydroxid

Vad är Mjölk från Magnesia?

Magnesium är ett naturligt förekommande mineral.

Mjölk från Magnesia används som ett laxermedel för att lindra tillfällig förstoppning (oegentlighet) och såsom ett antacidum för att lindra matsmältningsbesvär, sur mage, och halsbränna.

Mjölk från Magnesia kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte Mjölk från Magnesia utan en läkares råd om du har magsmärtor, illamående eller kräkningar.

Ring din läkare på en gång om du har om du har en plötslig förändring i tarm vanor som kvarstår under en period av 2 veckor.

Innan detta läkemedel

Använd inte Mjölk från Magnesia utan en läkares råd om du har magsmärtor, illamående eller kräkningar.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta Mjölk från Magnesia om du har andra medicinska tillstånd, särskilt njursjukdom.

Det är inte känt om Mjölk från Magnesia kommer att skada fostret.

Det är inte känt om magnesiumhydroxid passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Mjölk från Magnesia?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Den tuggtablett ska tuggas innan du sväljer det.

Mäta flytande medicin med en särskild dos-mätning sked eller medicin kopp.

Du kan behöva skaka oral suspension före varje användning.

Använd inte Mjölk från Magnesia längre än 7 dagar utan medicinsk rådgivning.

Ring din läkare på en gång om du har om du har en plötslig förändring i tarm vanor som kvarstår under en period av 2 veckor.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Mjölk från Magnesia används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera svår diarré, muskelsvaghet, humörsvängningar, långsamma eller oregelbundna hjärtslag, och liten eller ingen kissar.

Vad ska jag undvika när du tar Mjölk från Magnesia?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Mjölk av Magnesia biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Mjölk från Magnesia och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Mjölk från Magnesia?

Andra läkemedel kan interagera med magnesiumhydroxid, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Mjölk från Magnesia (magnesiumhydroxid)

Andra varumärken: Phillips' Mjölk från Magnesia, Dulcolax Mjölk från Magnesia, Ex-Lax Mjölk från Magnesia, Pedia-Lax tuggtabletter

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.