Mollifene (otiska)

Allmänt namn: karbamidperoxid

Vad är Mollifene?

Mollifene (för öronen) används för att mjuka upp och lossa öronvax, vilket gör det lättare att ta bort.

Mollifene kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Mollifene om du har ett hål i trumhinnan (brusten trumhinnan), eller om du har några tecken på öroninflammation eller skada, såsom smärta, värme, svullnad, dränering, eller blödning.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Mollifene om du är allergisk mot det, eller om du har ett hål i trumhinnan (brusten trumhinnan).

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Mollifene bör inte användas på ett barn yngre än 12 år.

Hur ska jag använda Mollifene?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Mollifene levereras med patienten instruktioner för säker och effektiv användning.

Tvätta händerna före och efter användning Mollifene.

För att använda örondroppar:

Mollifene kan förpackas med en glödlampa spruta som används för att spola ut örat med vatten.

Använd inte Mollifene längre än 4 dagar i rad.

Rengör glödlampa sprutan genom att fylla den med vanligt vatten och tömma det flera gånger.

Hålla medicin flaskan väl tillsluten och förvara den i ytterkartongen vid rumstemperatur, borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Mollifene öron används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av karbamidperoxid öron förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder Mollifene?

Undvik att få Mollifene i dina ögon eller mun.

Använd inte andra örondroppar inte din läkare har sagt till.

Mollifene biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Mollifene och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Mollifene?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på Mollifene används i öronen.

Mer om Mollifene (karbamidperoxid öron)

Andra varumärken: Debrox, Auro, Murina Öronvax borttagning, Auraphene-B

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.