mometason inhalation

Vad är mometason inandning?

mometason är en steroid.

Mometasone inandning används för att förebygga astmaattacker.

Mometason kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Mometasone inhalation är inte en räddningsmedicin för astmaanfall.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot mometason eller mot mjölkproteiner.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om mometason inandning kommer att skada fostret.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Långvarig användning av steroider kan leda till förlust av benmassa (osteoporos), särskilt om du röker, om du inte tränar, om du inte får tillräckligt med D-vitamin eller kalcium i kosten, eller om du har en familjehistoria av osteoporos.

Hur ska jag använda mometason inhalation?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Mometasone inhalation är inte en räddningsmedicin för astmaanfall.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

För att minska risken för att utveckla en svampinfektion i munnen, skölj med vatten efter användning mometason inandning.

Det kan ta upp till 2 veckor innan dina symtom förbättras.

Mometason kan försvaga immunförsvaret.

Dosen behov kan förändras om du har kirurgi, är sjuk, är under stress, eller nyligen har haft ett astmaanfall.

Om du bytt till mometason från en oralt (tas via munnen) steroid, kan du behöva starta om orala läkemedel om du är under stress eller har en astmaattack eller annan medicinsk nödsituation.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Håll locket på inhalatorn när den inte används.

Tvätta inte inhalatorn eller låt den bli våt.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd läkemedlet så snart som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder mometason inhalation?

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

biverkningar mometason inandning

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Mometasone inandning kan påverka tillväxten hos barn.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar mometason inhalation?

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om mometason

Andra varumärken: Asmanex Twisthaler, Asmanex HFA

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.