Sponsrade länkar

Monistat 7

Allmänt namn: mikonazol vaginal

Vad är monistat 7?

mikonazol är ett svampdödande läkemedel.

Monistat 7 används för att behandla vaginala candida (jäst) infektioner.

Monistat 7 kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Om detta är första gången som du någonsin har haft symptom på en vaginal svampinfektion, kontakta din läkare innan du använder denna medicin.

Innan detta läkemedel

Om detta är första gången som du någonsin har haft symptom på en vaginal svampinfektion, kontakta din läkare innan du använder denna medicin.

Du bör inte använda Monistat 7 om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot det.

För att vara säker Monistat 7 är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Använd inte Monistat 7 utan en läkares råd om du är gravid.

Använd inte detta läkemedel utan en läkares råd om du ammar ett barn.

Hur ska jag använda monistat 7?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta inte detta läkemedel via munnen.

Tvätta händerna före och efter användning monistat 7.

För in tablett, suppositorium, eller kräm i vagina med hjälp av applikatorn enligt anvisningarna.

Du kan använda en dambinda för att förhindra att läkemedel från färgning dina kläder men inte använder en tampong.

Använd denna medicin för hela skriven tid, även under din menstruation.

Om infektionen inte klara upp efter att du har avslutat en kurs av terapi eller om det verkar bli värre, kontakta din läkare.

Om detta läkemedel kommer i ögonen, skölj med vatten.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av Monistat 7 är osannolik.

Vad ska jag undvika när du använder mikonazol vaginalt?

Undvika att bära åtsittande, syntetiska kläder (t ex strumpbyxor) som inte tillåter luftcirkulation.

Mikonazol kan skada en kondom eller membran.

Monistat 7 biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar monistat 7?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på vaginalt tillämpas mikonazol.

Mer om Monistat 7 (mikonazol topisk)

Andra varumärken: Monistat 3-dagars kombinationsförpackning, Baza Svamp, Zeasorb-AF, Monistat 1-dag eller natt Kombination Pack, ... 31 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.