MPM Antifungal

Vad är MPM anti-svamp?

MPM anti-svamp är ett svampdödande läkemedel som bekämpar infektioner orsakade av svamp.

MPM Antifungal (för huden) används för att behandla hudinfektioner såsom fotsvamp, Jock kliar, ringorm, och jästinfektioner.

MPM anti-svamp kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda MPM anti-svamp om du är allergisk mot det.

MPM anti-svamp förväntas inte skada fostret.

Det är inte känt om klotrimazol aktuell passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda MPM anti-svamp?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta inte med munnen.

Tvätta händerna före och efter användning av MPM anti-svamp, om du inte använder den för att behandla en hand infektion.

Ren och torr det drabbade området.

Täck inte det behandlade hudområdet inte din läkare säger till.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Ring din läkare om symtomen förvärras eller om ditt tillstånd inte förbättras efter 4 veckors behandling.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av MPM anti-svamp förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder klotrimazol aktuell?

Undvik att få denna medicin i dina ögon, näsa eller mun.

Undvik att använda andra hud mediciner på de områden du behandla med MPM anti-svamp inte din läkare säger till.

Undvik att bära åtsittande, syntetiska kläder som inte tillåter luftcirkulation.

MPM Antifungal biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda MPM anti-svamp och ring din läkare omedelbart om du har:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar MPM anti-svamp?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad klotrimazol.

Mer om klotrimazol aktuellt

Andra varumärken: Clotrimazole-3, Lotrimin AF Fotsvamp Cream, Mycelex, Canesten, ... 4 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.