Multivitamin med järn och fluorid

Vad är multivitamin med järn och fluor?

Multivitaminer är en kombination av många olika vitaminer som normalt finns i livsmedel och andra naturliga källor.

Järn är ett mineral som hjälper till att upprätthålla kroppens röda blodkroppar.

Fluor hjälper till att förhindra karies hos människor som har en låg nivå av fluor i dricksvattnet.

Multivitamin med järn och fluor är en kombination läkemedel som används hos spädbarn och barn som inte får tillräckligt med fluor i dricksvattnet.

Multivitamin med järn och fluor kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

En överdos av järn kan vara dödlig för ett barn yngre än 6 år.

Använd inte multivitamin med järn och fluor utan läkares råd.

Innan detta läkemedel

Använd inte detta läkemedel om det finns tillräckligt med fluor i dricksvattnet (0,6 delar per miljon eller högre).

Innan du använder multivitamin med järn och fluor, berätta för din läkare om alla dina medicinska tillstånd eller allergier.

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Multivitamin med järn och fluor kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta multivitamin med järn och fluor?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Använd inte detta läkemedel utan läkares råd.

Ta din medicin med ett fullt glas vatten.

Den tuggtablett ska tuggas innan du sväljer det.

Ge inte en tuggtablett till ett barn yngre än 4 år.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Borsta tänderna regelbundet och besöka en tandläkare varje 6 månader.

Lagra detta läkemedel i dess ursprungliga behållare vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar multivitamin med järn och fluor?

Undvika att använda andra multivitaminer eller mineraltillskott som också innehåller järn.

Kalcium kan göra det svårare för kroppen att absorbera alla näringsämnen i multivitamin med järn och fluor.

Undvik att ta någon annan multivitamin produkt om inte din läkare säger till.

Var noga med att ett barn med hjälp av detta läkemedel inte tar in extra mängder av fluor genom att svälja tandkräm eller dricksvatten från vattenkällor med tillräckliga nivåer av fluor.

Multivitamin med järn och fluorid biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

I sällsynta fall kan detta läkemedel missfärga din tandemaljen.

Mindre allvarliga biverkningar kan vara mer troligt, och du kan ha ingen alls.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar multivitamin med järn och fluor?

Andra läkemedel kan interagera med multivitamin med järn och fluor, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om multivitamin med järn och fluor

Andra varumärken: Escavite, Escavite D, MyKidz Iron FL, Poly-Vi-Flor med järn, ... +2 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.