Myco Nail A

Allmänt namn: undecylensyra topisk

Vad är Myco Nail A?

undecylensyra är en fettsyra som fungerar genom att förhindra svamp från att växa på huden.

Myco Nail A (för huden) används för att behandla hudinfektioner som orsakas av svamp, såsom fotsvamp, Jock kliar eller ringorm.

Myco Nail A kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Myco Nail A om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om Myco Nail A är säkert att använda om du har känslig hud eller allergier.

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan läkares inrådan.

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Hur ska jag använda Myco Nail A?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta inte med munnen.

Använd endast Myco Nail En formulering görs för de särskilda organ område du behandlar (till exempel dina fötter, ljumsken, eller spikar).

Låt inte ett litet barn att använda Myco Nail A utan hjälp från en vuxen.

Tvätta händerna före och efter användning av detta läkemedel.

Om du använder Myco Nail A på fötterna, tillämpa medicin till alla områden, inklusive mellan tårna.

Täck inte behandlad hud med ett bandage.

Undvika att bära åtsittande, syntetiska kläder (såsom nylon) som inte tillåter luftcirkulation.

Ändra dina skor och strumpor minst en gång dagligen vid behandling av fotsvamp.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 4 veckors behandling.

Använd denna medicin för hela skriven tid, även om symtomen snabbt förbättras.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera medicin så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av Myco Nail A förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder undecylensyra aktuell?

Do not get Myco Nail A i dina ögon.

Myco Nail en biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Myco Nail A?

Läkemedel som används på huden är inte sannolikt kommer att påverkas av andra läkemedel du använder.

Mer om Myco Nail A (undecylensyra topisk)

Andra varumärken: Fungi-spik, Blis-To-Sol Powder, Cruex, Elon Dual Defense Anti-Svamp Formula, ... 2 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.