Mylanta Gas Maximal Styrka

Allmänt namn: simetikon

Vad är Mylanta Gas Maximum Strength?

Mylanta Gas Maximal styrka tillåter gasbubblor i magen och tarmarna för att komma samman lättare, vilket möjliggör enklare passage av gas.

Mylanta Gas Maximal styrka används för att lindra smärtsamma tryck som orsakas av överflödig gas i magen och tarmarna.

Mylanta Gas Maximum Strength kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd aldrig mer än den rekommenderade dosen av simetikon.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta Mylanta Gas Maximum Strength om du är allergisk mot något läkemedel, eller om du har någon typ av allvarlig sjukdom (särskilt en som påverkar magen eller tarmarna).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot Mylanta Gas Maximum Strength.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du är allergisk mot något läkemedel, eller om du har någon typ av allvarlig sjukdom (särskilt en som påverkar magen eller tarmarna).

Mylanta Gas Maximum Strength förväntas inte skada fostret.

Det är inte känt om simetikon passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Den flytande formen kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta Mylanta Gas Maximum Strength?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta inte mer av denna medicin än riktas.

Mylanta Gas Maximum Strength fungerar bäst om du tar det efter måltider och vid sänggåendet.

Den Mylanta Gas Maximum Strength tuggtablett ska tuggas innan de sväljs.

Mäta flytande medicin med en särskild dos-mätning sked eller medicin kopp.

Mylanta Gas Maximal Styrka vätskedroppar kan blandas med vatten, välling, eller andra vätskor för att göra svälja lättare för ett spädbarn eller barn.

Barn ska aldrig ges mer än den rekommenderade dosen av simetikon.

Mylanta Gas Maximum Strength kan vara bara en del av ett komplett program av behandling som även kan innefatta en speciell diet eller ökad motion.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Mylanta Gas Maximum Strength används på ett sätt som behövs, du är inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Mylanta Gas Maximum Strength?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något annat mage medicin eller antacida.

Mylanta Gas maximal styrka biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Mylanta Gas Maximum Strength?

Andra läkemedel kan interagera med simetikon, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Mylanta Gas Maximum Strength (simetikon)

Andra varumärken: Gas-X, Mylicon, Phazyme, Bicarsim ... 16 mer

Klassificering

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.