Mytrex (topisk)

Allmänt namn: nystatin och triamcinolon

Vad är Mytrex?

nystatin är ett läkemedel mot svamp som bekämpar infektioner orsakade av svamp.

triamcinolon är en steroid.

Mytrex (för huden) är en kombination läkemedel som används för att behandla hudinfektioner orsakade av svamp eller jäst.

Mytrex kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Mytrex om du är allergisk mot nystatin eller triamcinolon.

Tala om för din läkare om du har diabetes.

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om Mytrex skadar fostret.

Det är inte känt om nystatin och triamcinolon aktuellt går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Använd inte detta läkemedel på ett barn utan en läkares råd.

Hur ska jag använda Mytrex?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Ta inte med munnen.

Tvätta händerna före och efter användning Mytrex, om du använder läkemedel för behandling av huden på händerna.

Applicera ett tunt lager av nystatin och triamcinolon på huden och gnida försiktigt.

Täck inte det behandlade hudområdet.

Vid behandling blöjområdet av en baby, inte använder byxor plast eller åtsittande blöjor.

Använd Mytrex regelbundet för att få mest nytta.

Ring din läkare om din hud villkor inte förbättras efter 25 dagars behandling, eller om det blir värre när du använder detta läkemedel.

Om du använder detta läkemedel långsiktigt, kan du behöva täta medicinska tester på läkarens kontor.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222 om någon har råkar svälja medicinen.

En överdos av Mytrex aktuell förväntas inte producera livshotande symtom.

Vad ska jag undvika när du använder nystatin och triamcinolon?

Undvik att få Mytrex i dina ögon.

Använd inte Mytrex att behandla alla tillstånd som inte har kontrollerats av din läkare.

Mytrex biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Topisk steroid medicin kan absorberas genom huden, vilket kan orsaka steroid biverkningar i hela kroppen.

Också sluta använda Mytrex och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Mytrex?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad Mytrex.

Mer om Mytrex (nystatin / triamcinolon topisk)

Andra varumärken: Mycolog II

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.