Nabi-HB

Allmänt namn: hepatit B-immunglobulin

Vad är Nabi-HB?

Nabi-HB är tillverkad av humana plasma innehållande proteiner som skyddar mot typ B-formen av hepatit (inflammation i levern).

Nabi-HB används för att förhindra hepatit B hos personer som får en levertransplantation, och barn till mödrar som är infekterade med hepatit B. Det är också används för att förhindra hepatit B hos människor som har exponerats för hepatit B genom smittade blodprodukter, sexuell kontakt med en smittad person, eller bor i ett hem med en smittad person.

Nabi-HB är inte ett vaccin.

Nabi-HB kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Nabi-HB kan öka risken för blodproppar, särskilt om du har hjärtsjukdom eller en historia av blodproppar, eller om du behöver använda ett blodförtunnande medel, om du är en äldre vuxen, om du är sängliggande, om du tar födelse piller eller hormonersättnings, eller om du använder vissa typer av katetrar.

Ring din läkare omedelbart om du har: plötslig domning eller svaghet (speciellt på ena sidan av kroppen);

Innan detta läkemedel

Du bör inte få Nabi-HB om du är allergisk mot det.

Nabi-HB kan öka risken för blodproppar, särskilt om du har:

För att vara säker Nabi-HB är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Nabi-HB är tillverkad av human plasma (en del av blodet) som kan innehålla virus och andra smittämnen.

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om Nabi-HB kommer att skada fostret.

Det är inte känt om hepatit B immunglobulin går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur Nabi-HB ges?

Nabi-HB injiceras i en muskel eller i en ven genom en infusionspump.

För att förebygga efter exponering för smittat blod: Nabi-HB brukar ges så snart som möjligt efter exponering för en smittad person, helst inom 7 dagar.

För levertransplantation: Nabi-HB ges som en del av transplantationsförfarandet, och sedan under flera veckor eller månader efteråt.

För att förebygga efter sexuell kontakt med en smittad person: Nabi-HB ges som engångsdos inom 14 dagar efter den sista kontakten.

För förebyggande personer som delar hemma hos en smittad person: Nabi-HB bör ges till spädbarn yngre än 12 månader, vårdgivare som kan komma i kontakt med den smittade personens blod, och människor som delar rakhyvlar, tandborstar, eller andra personliga saker med den smittade personen.

För barn till mödrar som är infekterade med hepatit B: Detta läkemedel ges vanligen inom 12 timmar efter födseln, eller när barnet är medicinskt stabil.

Förutom Nabi-HB, bör barnet också få hepatit B-vaccin, som ges i en serie av 3 skott.

När du använder Nabi-HB, kan du behöva täta blodprover.

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med vissa laboratorietester för glukos (socker) i blodet.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för Nabi-HB.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom detta läkemedel ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika vid mottagning Nabi-HB?

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder Nabi-HB, och under minst 3 månader efter avslutad behandling.

Du kan säkert få en hepatit B-vaccin under behandlingen med Nabi-HB.

Nabi-HB biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Nabi-HB?

Andra läkemedel kan interagera med hepatit B immunglobulin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Nabi-HB (hepatit b immunglobulin)

Andra varumärken: HepaGam B, BayHep B, HepaGam B NovaPlus, Hyperhep B

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.