nafazolin nasal

Vad är nafazolin nasal?

Nafazolin nasal är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Nafazolin nasal (för näsan) är för temporär lindring av nästäppa orsakad av hösnuva, allergier, eller en vanlig förkylning.

Nafazolin nasal kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda nafazolin nasal om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta nafazolin nasal om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Det är inte känt om nafazolin nasal kommer att skada fostret.

Det är inte känt om nafazolin nasal passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 12 år utan läkares inrådan.

Hur ska jag använda nafazolin nasal?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Med hjälp av detta läkemedel för lång eller för ofta kan förvärra symtomen och orsaka skador på blodkärlen i näsan.

Om du vill använda nässprayen:

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare om symtomen inte förbättras efter 3 dagars behandling.

Dela inte en nässpray med en annan person, eller du kan sprida smitta.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av nafazolin nasal förväntas inte vara farliga.

Håll nafazolin nasal oåtkomligt för barn.

Vad ska jag undvika när du använder nafazolin nasal?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Nafazolin nasala biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda nafazolin nasal och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar nafazolin nasal?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder nafazolin nasal om du även använda några andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om nafazolin nasal

Andra varumärken: Privine

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.