Naphcon

Allmänt namn: nafazolin oftalmisk

Vad är Naphcon?

Nafazolin är en vasokonstriktor.

Naphcon (för ögat) är för temporär lindring av mindre ögon rodnad eller obehag av mindre irriterande.

Naphcon kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Naphcon är för tillfällig lindring av mindre röda ögon eller obehag av mindre irriterande.

Du bör inte använda Naphcon om du har trångvinkelglaukom.

Sluta använda Naphcon och ring din läkare omedelbart om du har pågående eller förvärrad rodnad i ögat, ögonsmärta, synförändringar, svår yrsel eller huvudvärk, surrande i öronen, eller andnöd.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Naphcon om du är allergisk mot det, eller om du har trångvinkelglaukom.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om Naphcon skadar fostret.

Det är inte känt om nafazolin ögon passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda Naphcon?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Använda medicinen för lång eller för ofta kan förvärra symtomen och orsaka skador på blodkärlen i ögonen.

Tvätta händerna innan du använder ögondropparna.

För att tillämpa ögondroppar:

Rör inte spetsen på pipett och placera den direkt på ögat.

Använd inte ögondropparna om vätskan har bytt färger eller har partiklar i den.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Naphcon används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av nafazolin ögon förväntas inte vara farliga.

Håll Naphcon oåtkomligt för barn.

Vad ska jag undvika när du använder Naphcon?

Använd inte denna medicin samtidigt som bär kontaktlinser.

Naphcon biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Naphcon och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Naphcon?

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda Naphcon om du också använder något av följande läkemedel:

Denna lista är inte fullständig och andra droger kan interagera med Naphcon.

Mer om Naphcon (nafazolin ögon)

Andra varumärken: Clear Eyes Rodnad Relief, AK-Con, Albalon, Allersol ... två mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.