Naropin SDV

Allmänt namn: ropivakain

Vad är Naropin SDV?

Naropin SDV är ett bedövningsmedel (bedövande läkemedel) som blockerar nervimpulserna som skickar smärtsignaler till hjärnan.

Naropin SDV används som en lokal (i endast en area) anestesi för en ryggradsblocket, även kallad en epidural.

Naropin SDV kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Innan de får Naropin SDV, berätta för din läkare om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot någon typ av bedövande medicin.

Berätta för dina vårdgivare på en gång om du har en allvarlig biverkning som: förvirring, problem med tal eller vision, ringningar i öronen, domningar eller stickningar runt munnen, svag eller ytlig andning, flämtande, känsla ovanligt varm eller känsla som du kan passera ut.

Innan detta läkemedel

Tala om för din läkare om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot någon typ av bedövande medicin.

För att vara säker Naropin SDV är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Naropin SDV förväntas inte skada fostret.

Det är inte känt om ropivakain passerar över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur Naropin SDV ges?

Naropin SDV ges som en injektion genom en nål placeras i ett område med din mitten eller nedre delen av ryggen nära ryggraden.

Din andning, blodtryck, syrenivåer och andra vitala kommer att bevakas noga när du får Naropin SDV.

Vissa bedövande mediciner kan ha långvariga eller fördröjda effekter.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Naropin SDV ges som behövs innan en operation eller annan medicinsk åtgärd, du är inte sannolikt att vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Berätta för dina vårdgivare direkt om du tror att du har fått för mycket av Naropin SDV.

Överdosering symptom kan inkludera svåra former av några av de biverkningar som anges i denna medicinering guide.

Vad ska jag undvika efter att ha fått Naropin SDV?

Naropin SDV kan orsaka domningar över en stor del av din kropp.

Naropin SDV biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nässelutslag eller röda hudutslag;

Berätta för dina vårdgivare på en gång om du har något av dessa allvarliga biverkningar:

Vanliga biverkningar är:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Naropin SDV?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Naropin SDV (ropivakain)

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.