Nasop

Allmänt namn: fenylefrin

Vad är Nasop?

Nasop är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Nasop används för att behandla nasal och sinus trafikstockningar, eller överbelastning av rören som dränerar vätska från dina inre öron, som kallas Eustachian (yoo-BO-avstånd) rör.

Nasop kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte Nasop om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Innan detta läkemedel

Använd inte Nasop om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Du ska inte inte använda Nasop om du är allergisk mot Nasop eller andra avsvällande medel.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta Nasop om du har:

Det är inte känt om Nasop skadar fostret.

fenylefrin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Artificiellt sötad flytande medicin kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta Nasop?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Ta detta läkemedel med ett fullt glas vatten.

Den tuggtablett ska tuggas innan du sväljer det.

Du kan behöva skaka oral suspension (vätska) väl precis innan du mäta en dos.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder Nasop.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Nasop används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Nasop?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något annat hosta eller kall medicin.

Nasop biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Nasop och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Nasop?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Nasop om du även använda några andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Mer om Nasop (fenylefrin)

Andra varumärken: Neo-synefrin, Sudafed PE trängsel, Sudafed PE Barn avsvällande, Sudogest PE, ... 5 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.