Sponsrade länkar

Natriumhypoklorit topisk

Vad är natriumhypoklorit aktuellt?

Natriumhypoklorit topisk är ett antibiotikum som bekämpar bakterier.

Natriumhypoklorit topisk används för att behandla eller förhindra infektioner orsakade av skärsår eller skrapsår, hudsår, trycksår, diabetiska fotsår, eller kirurgi.

Natriumhypoklorit aktuellt kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda natriumhypoklorit aktuellt om du är känslig för klorprodukter (t.ex. blekmedel).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda natriumhypoklorit aktuellt om du är allergisk mot det, eller om du är känslig för klorprodukter (t.ex. blekmedel).

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om natriumhypoklorit aktuellt kommer att skada fostret.

Det är inte känt om natriumhypoklorit aktuellt går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda natriumhypoklorit aktuellt?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Tillämpa eller häll detta läkemedel över det drabbade hudområdet.

Att behandla en hud sår eller sår, tillämpa natriumhypoklorit aktuellt genom att hälla den över såret.

Du kan använda vaselin (Vaseline) på huden runt huden såret eller påverkat område, för att hålla medicinen från att komma in på frisk hud.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av natriumhypoklorit aktuellt förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder natriumhypoklorit aktuell?

Undvik att få natriumhypoklorit aktuellt på kläderna eller sängkläder.

Natriumhypoklorit topiska biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda natriumhypoklorit aktuell och ring din läkare omedelbart om du har:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar natriumhypoklorit aktuellt?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad natriumhypoklorit.

Mer om natriumhypoklorit topisk

Andra varumärken: Avenova, Anasept, Dakins full styrka Solution, Hysept, ... 7 mer

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.