Natriumklorid (flush)

Vad är natriumklorid flush?

Natriumklorid är det kemiska namnet för salt.

Natriumklorid flush används för att rensa ut en intravenös (IV) kateter, som hjälper till att förhindra blockering och tar bort något läkemedel kvar i kateterområdet efter att du har fått en intravenös infusion.

Natriumklorid kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Innan du använder natriumklorid flush, berätta för din läkare om du är allergisk mot något läkemedel.

Hur ska jag använda natriumklorid flush?

Använd precis som ordinerats av din läkare.

Du kommer att använda natriumklorid spola varje gång du använder ditt IV kateter.

Innan du använder flush, kontrollera lösningsbehållaren för att se till att det inte finns några läckor i den.

Ring din läkare eller berätta för dina vårdgivare om din kateter, nål, eller IV slangen blir blockerad eller om flush eller IV medicin inte flyter normalt.

Kasta bort använda nålar i en punkteringssäker "vassa" avfallsbehållaren (fråga apotekspersonalen var att få en och hur man kasta bort det).

Store natriumklorid vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Om du använder spola katetern varje gång du använder det, du är inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av natriumklorid flush är osannolik.

Vad ska jag undvika när du använder natriumklorid flush?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Natriumklorid flush biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda natriumklorid flush och ring din läkare omedelbart om du har någon av dessa biverkningar vid användning av flush:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar natriumklorid flush?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på natriumklorid används för att spola katetern.

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.