Navelbine

Allmänt namn: vinorelbin

Vad är Navelbine?

Navelbine används för att behandla icke-småcellig lungcancer.

Navelbine används ibland i kombination med andra cancer läkemedel.

Navelbine kan också användas för andra ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Navelbine påverkar immunförsvaret.

Innan detta läkemedel

Du bör behandlas med Navelbine om du är allergisk mot det, eller om du har svårt lågt antal vita blodkroppar.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Navelbine kan skada fostret.

Navelbine kan skada spermier.

Du ska inte amma medan du använder Navelbine.

Hur Navelbine ges?

Navelbine ges som en infusion i en ven.

Navelbine ges vanligen en gång var 7 dagar till 6 veckor.

Berätta för dina vårdgivare om du känner någon bränning, smärta eller svullnad runt IV nål när Navelbine injiceras.

Navelbine kan sänka blodkroppar.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för Navelbine.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera vita fläckar eller sår i munnen eller halsen, smärta vid sväljning, halsbränna, svår förstoppning och magont.

Vad ska jag undvika vid mottagning Navelbine?

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder Navelbine och undvika att komma i kontakt med någon som nyligen har fått ett levande vaccin.

Navelbine kan passera in i kroppsvätskor (urin, avföring, kräks).

Navelbine biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Navelbine kan orsaka svår förstoppning.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Navelbine?

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Många läkemedel kan påverka Navelbine.

Mer om Navelbine (vinorelbin)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.