Neo-Fradin

Allmänt namn: neomycin

Vad är Neo-Fradin?

Neo-Fradin är ett antibiotikum som bekämpar bakterier i kroppen.

Neo-Fradin används för att minska risken för infektion under operation av dina tarmar.

Neo-Fradin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du ska inte ta Neo-Fradin om du är allergisk mot Neo-Fradin eller liknande antibiotika såsom amikacin (Amikin), gentamicin (Garamycin), kanamycin (Kantrex), paromomycin (Humatin, paromycin), streptomycin eller tobramycin (Nebcin, Tobi ).

Du ska inte ta Neo-Fradin om du har ulcerös kolit, Crohns sjukdom, en blockering i tarmarna eller annan inflammatorisk tarmsjukdom.

Använd inte Neo-Fradin om du är gravid.

Innan du tar Neo-Fradin, berätta för din läkare om du har njursjukdom, myasthenia gravis eller Parkinsons sjukdom.

tar aldrig Neo-Fradin i större mängder än vad som rekommenderas, eller under längre tid än 2 veckor.

För att vara säker på att detta läkemedel inte orsakar skadliga effekter, kommer din njurfunktion, och dina nerver och muskelfunktion måste testas ofta.

Neo-Fradin kan skada njurarna, och denna effekt ökar när du också använda vissa andra läkemedel som är skadliga för njurarna.

Om du behandlas för leverkoma, undvika att äta livsmedel som innehåller mycket protein.

Innan detta läkemedel

Du ska inte ta detta läkemedel om du är allergisk mot Neo-Fradin eller liknande antibiotika såsom amikacin (Amikin), gentamicin (Garamycin), kanamycin (Kantrex), paromomycin (Humatin, paromycin), streptomycin eller tobramycin (Nebcin, Tobi) .

Du ska inte ta Neo-Fradin om du har ulcerös kolit, Crohns sjukdom, en blockering i tarmarna eller annan inflammatorisk tarmsjukdom.

För att du kan säkert ta Neo-Fradin, berätta för din läkare om du har något av dessa andra villkor:

FDA graviditet kategori D. Använd inte Neo-Fradin om du är gravid.

Det är inte känt om neomycin passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Neo-Fradin?

tar aldrig Neo-Fradin i större mängder än vad som rekommenderas, eller under längre tid än 2 veckor.

Mät flytande medicin med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp, inte med ett vanligt bord sked.

Ta Neo-Fradin för hela skriven tid.

För att vara säker på att detta läkemedel inte orsakar skadliga effekter, kommer din njurfunktion, och dina nerver och muskelfunktion måste testas ofta.

Om du tar Neo-Fradin för leverkoma, kan din behandling också inkludera en speciell diet.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder Neo-Fradin.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera svåra former av några av de biverkningar som anges i denna medicinering guide.

Vad ska jag undvika när du tar Neo-Fradin?

Om du behandlas för leverkoma, undvika att äta livsmedel som innehåller mycket protein.

Neo-FRADIN biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare på en gång om du har en allvarlig biverkning som:

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Neo-Fradin?

Neo-Fradin kan skada njurarna, och denna effekt ökar när du också använda vissa andra läkemedel som är skadliga för njurarna.

Innan du tar Neo-Fradin, berätta för din läkare om du använder några andra antibiotika, såsom

Tala om för din läkare om alla andra läkemedel som du använder, i synnerhet:

Denna lista är inte fullständig och andra droger kan interagera med Neo-Fradin.

Mer om Neo-Fradin (neomycin)

Andra varumärken: Neo-Tab

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.