Neoral

Allmänt namn: cyklosporin

Vad är Neoral?

Neoral sänker kroppens immunförsvar.

Neoral används för att förhindra avstötning efter en njure, hjärta eller levertransplantation.

Neoral kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Neoral kan öka risken för att utveckla allvarliga infektioner, cancer eller transplantation misslyckande.

Du kanske inte kan använda Neoral om du har njursjukdom, obehandlad eller okontrollerad hypertoni (högt blodtryck), någon typ av cancer eller psoriasis som har behandlats med PUVA, UVB, strålning, metotrexat (Trexall) eller stenkolstjära .

Neoral kan orsaka allvarliga biverkningar, inklusive njursvikt eller livshotande infektion.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Neoral om du är allergisk mot det.

Om du behandlas för psoriasis, bör du inte ta emot ultraviolett ljus terapi (PUVA eller UVB), strålbehandling, stenkolstjära eller läkemedel som försvagar immunförsvaret (såsom metotrexat) medan du får Neoral.

Neoral kan sänka blodkroppar som hjälper kroppen att bekämpa infektioner eller orsaka att kroppen producerar för mycket av en viss typ av vita blodkroppar.

KONTROLLERA alla läkare engagerad i ditt CARE vet att du tar Neoral.

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

cyklosporin" title="Cyclosporine ">Cyclosporine kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Neoral?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Du kan ta Neoral med eller utan mat, men ta det på samma sätt varje gång.

Om din läkare ändrar ditt varumärke, styrka, eller typ av cyklosporin, kan din dos behov förändras.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

När du använder Neoral, behöver du ofta blod eller urin för att vara säker på att detta läkemedel inte orsakar skadliga effekter.

Ditt tillstånd kan behöva behandlas med en kombination av olika droger.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Neoral?

Grapefrukt och grapefruktjuice kan interagera med Neoral och leda till oönskade biverkningar.

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder Neoral.

Undvika exponering för solljus eller solarier.

Neoral biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Neoral?

Neoral kan skada dina njurar.

Många läkemedel kan interagera med Neoral.

Denna lista är inte komplett och många andra läkemedel kan interagera med Neoral.

Mer om Neoral (ciklosporin)

Andra varumärken: Gengraf, Sandimmune

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.