Neosporin (topisk)

Vad är Neosporin?

Neosporin är antibiotika som dödar bakterier på huden.

Neosporin (för huden) är en kombination läkemedel som används som en första hjälpen antibiotika för att förhindra infektioner i mindre skärsår, skrapsår eller brännskador på huden.

Neosporin kan också användas för andra ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot bacitracin, neomycin eller polymyxin B.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Det är inte känt om Neosporin aktuellt kommer att skada fostret.

Det är inte känt om bacitracin, neomycin och polymyxin B aktuellt går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Neosporin bör inte användas på ett barn yngre än 2 år utan läkares inrådan.

Hur ska jag använda Neosporin?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Innan du använder denna medicin, tvätta huden med tvål och vatten och sedan torka ordentligt.

Applicera inte salvan över stora hudområden.

Detta läkemedel kan användas upp till 3 gånger per dag, eller enligt anvisningar på medicinetiketten.

Använd salva för så många dagar som rekommenderas på etiketten eller av din läkare, även om symtomen börjar bli bättre.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om de förvärras när du använder Neosporin.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av Neosporin aktuell förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder Neosporin?

Ta inte med munnen.

Undvik att andra krämer, lotioner, salvor eller andra hud medicinska produkter till samma områden du behandla med Neosporin.

Neosporin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

En sällsynt men allvarlig biverkning av neomycin är hörselnedsättning, som har inträffat i personer som använder andra former av neomycin.

Ring din läkare omedelbart om du har svår rodnad eller irritation, svullnad, pus, sipprar eller andra tecken på infektion.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Neosporin?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad Neosporin.

Mer om Neosporin (bacitracin / neomycin / polymyxin B topisk)

Andra varumärken: Triple Antibiotika, Curad Triple antibiotikum, Medi-Quik

Klassificering

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.