Sponsrade länkar

Nipent

Allmänt namn: pentostatin

Vad är Nipent?

Nipent är en cancer medicin som stör tillväxten och spridningen av cancerceller i kroppen.

Nipent används för att behandla hårcellsleukemi (en typ av blodcancer).

Nipent kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Nipent kan orsaka skadliga biverkningar på njurar, lever, lungor eller centrala nervsystemet.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Nipent om du är allergisk mot det.

För att vara säker Nipent är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Använd inte Nipent om du är gravid.

Det är inte känt om pentostatin passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur Nipent ges?

Din läkare kommer att utföra blodprover för att se till att du inte har villkor som skulle hindra dig från att på ett säkert sätt ta emot Nipent.

Nipent injiceras i en ven genom en IV.

Du kan behöva täta medicinska tester på läkarens kontor för att vara säker på att detta läkemedel inte orsakar skadliga effekter.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för Nipent.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika vid mottagning Nipent?

Nipent kan passera in i kroppsvätskor (urin, avföring, kräks).

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder Nipent.

Nipent biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Nipent?

Tala om för din läkare om alla läkemedel som du använder, och de du börjar eller slutar att använda under behandlingen med Nipent, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Nipent (pentostatin)

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.