Sponsrade länkar

NyQuil Hosta

Allmänt namn: dextrometorfan och doxylamin

Vad är NyQuil Hosta?

dextrometorfan är en hostdämpande.

Doxylamin är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

NyQuil Hosta används för att behandla hosta, rinnande eller täppt näsa, nysningar, klåda och rinnande ögon som orsakas av allergier, förkylning eller influensa.

NyQuil Hosta kommer inte behandla en hosta som orsakas av rökning, astma eller emfysem.

NyQuil Hosta kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte NyQuil Hosta om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Du bör inte använda antihistamin medicin för att göra ett barn sömnig.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot dextrometorfan eller doxylamin.

Använd inte NyQuil Hosta om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Du bör inte använda antihistamin medicin för att göra ett barn sömnig.

För att vara säker NyQuil Hosta är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om NyQuil Hosta kommer att skada fostret.

Dextrometorfan och doxylamin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Artificiellt sötad hosta eller kallt medicin kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta NyQuil Hosta?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, berättar kirurgen eller läkare i förväg om du har tagit NyQuil Hosta under de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom NyQuil Hosta används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar NyQuil Hosta?

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av dextrometorfan och doxylamin.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, hosta, allergi eller sömnmedicin.

Detta läkemedel kan orsaka dimsyn eller försämra ditt tänkande eller reaktioner.

NyQuil Hosta biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda NyQuil Hosta och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar NyQuil Hosta?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder NyQuil Hosta om du även använda några andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Mer om Vicks Nyquil hosta (dextrometorfan / doxylamin)

Andra varumärken: Robitussin Nattetid Hosta DM, nattetid Hosta, Safetussin PM

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.