Sponsrade länkar

ogen 1.25

Allmänt namn: estropipat

Vad är Ogen 1.25?

Ogen 1,25 är en form av östrogen, ett kvinnligt könshormon som produceras av äggstockarna.

Ogen 1,25 används för att behandla klimakteriet symtom såsom värmevallningar och vaginal förändringar, och för att förhindra osteoporos (förlust av benmassa) hos kvinnor i klimakteriet.

Ogen 1.25 kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Ogen 1.25 om du har: odiagnostiserade vaginal blödning, leversjukdom, om du kommer att ha en större operation, eller om du någonsin har haft en hjärtattack, stroke, blodpropp eller cancer i bröst, livmoder / cervix , eller vagina.

Använd inte om du är gravid.

Ogen 1.25 kan öka risken för att utveckla ett tillstånd som kan leda till livmodercancer.

Använda Ogen 1.25 kan öka risken för blodproppar, stroke, hjärtinfarkt eller cancer i bröst, livmoder eller äggstockar.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Ogen 1.25 om du är allergisk mot det, eller om du har:

Använd inte Ogen 1.25 om du är gravid.

Använda Ogen 1.25 kan öka risken för blodproppar, stroke eller hjärtinfarkt.

Ogen 1.25 bör inte användas för att förebygga hjärtsjukdomar, stroke eller demens, eftersom detta läkemedel faktiskt kan öka risken att utveckla dessa tillstånd.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Använda Ogen 1.25 kan öka risken för cancer i bröst, livmoder eller äggstockar.

Ogen 1.25 kan bromsa bröst mjölkproduktionen.

Hur ska jag använda Ogen 1.25?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Ogen 1.25 kan öka risken för att utveckla ett tillstånd som kan leda till livmodercancer.

Läkaren bör kontrollera dina framsteg på regelbunden basis för att avgöra om du ska fortsätta denna behandling.

Om du behöver större operation eller kommer att vara på lång sikt sängläge, kan du behöva sluta använda Ogen 1,25 under en kort tid.

Förvara denna medicin i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Ogen 1.25?

Undvik rökning.

Grapefrukt kan interagera med Ogen 1,25 och leda till oönskade biverkningar.

Ogen 1,25 biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar ogen 1.25?

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Andra läkemedel kan påverka ogen 1,25, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Ogen 1,25 (estropipat)

Andra varumärken: Ortho-Est

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.