Olmesartan

Vad är Olmesartan?

Olmesartan används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) hos vuxna.

Olmesartan kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte om du är gravid.

Om du har diabetes, inte använder Olmesartan tillsammans med någon medicin som innehåller aliskiren (blodtrycksmedicin).

Innan detta läkemedel

Du ska inte ta Olmesartan om du är allergisk mot det.

Om du har diabetes, inte använder Olmesartan tillsammans med någon medicin som innehåller aliskiren (blodtrycksmedicin).

Du kan också behöva undvika att ta Olmesartan med aliskiren om du har njursjukdom.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Använd inte om du är gravid.

Du ska inte amma medan du använder detta läkemedel.

Hur ska jag ta Olmesartan?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Du kan ta Olmesartan med eller utan mat.

Fortsätt använda detta läkemedel enligt anvisningarna, även om du mår bra.

Du kan ha mycket lågt blodtryck när du tar denna medicin.

Blodtrycket måste kontrolleras ofta.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Olmesartan?

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av olmesartan.

Undvik att få upp för snabbt från sittande eller liggande ställning, eller så kan du känna dig yr.

Olmesartan biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Olmesartan doseringsinformation

Vanliga vuxendos för Hypertension:

20 mg oralt en gång om dagen;

Vanliga pediatrisk dos för högt blodtryck:

6 till 16 år: -20 till mindre än 35 kg: 10 mg oralt en gång om dagen;

Vilka andra droger påverkar Olmesartan?

Tala om för din läkare om alla dina andra läkemedel, speciellt ett diuretikum eller andra blodtrycksmediciner.

Andra läkemedel kan påverka Olmesartan, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om olmesartan

Andra varumärken: Benicar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.