oxymetholone

Vad är oxymetholone?

Oxymetolon är en anabol steroid, som är en konstgjord form av ett hormon som liknar testosteron.

Oxymetholone används för att behandla vissa typer av anemi (brist på röda blodkroppar), inklusive anemi som orsakas av kemoterapi.

Oxymetholone kommer inte att öka prestationsförmågan och ska inte användas för detta ändamål.

Oxymetholone kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda oxymetholone om du har svår lever- eller njursjukdom, prostatacancer, manlig bröstcancer, eller kvinnlig bröstcancer med höga nivåer av kalcium i blodet.

Använd inte oxymetholone om du är gravid.

Långvarig användning av oxymetholone kan orsaka levertumörer eller blodfyllda cystor i levern eller mjälten.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda oxymetholone om du är allergisk mot det, eller om du har:

För att vara säker oxymetholone är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori X. Detta läkemedel kan skada fostret eller orsaka fosterskador.

Detta läkemedel kan påverka fertiliteten (förmågan att få barn), oavsett om du är en man eller en kvinna.

Det är inte känt om oxymetholone passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Ge inte detta läkemedel till någon under 18 år utan läkares inrådan.

Dela inte detta läkemedel med en annan person.

Hur ska jag ta oxymetolon?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

För att vara säker på att detta läkemedel hjälper ditt tillstånd, kan du behöva täta blodprover.

Tala om för din läkare om du har några ändringar i vikt.

Det kan ta tre till sex månader innan dina symtom förbättras.

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med vissa medicinska tester.

Oxymetolon är bara en del av ett behandlingsprogram som även kan innefatta blodtransfusioner och / eller med användning av andra läkemedel.

När ditt tillstånd är under kontroll, kan du kanske att sluta ta oxymetolon.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Dela inte detta läkemedel med en annan person.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar oxymetolon?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Oximetolon biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Långvarig användning av oxymetholone kan orsaka levertumörer eller blodfyllda cystor i levern eller mjälten.

kräver också din läkare omedelbart om du har:

Kvinnor som får oxymetholone kan utveckla manliga egenskaper, som kan vara irreversibel om behandlingen fortsätter.

Vanliga biverkningar hos både män och kvinnor kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Oxymetholone doseringsinformation

Vanliga vuxendos för anemi:

Anemier orsakade av bristfällig röd cellproduktion: 1 till 5 mg / kg / dag oralt.

Vanliga pediatrisk dos för Anemi:

Anemier orsakade av bristfällig röd cellproduktion: 1 till 5 mg / kg / dag oralt.

Vilka andra droger påverkar oxymetolon?

Andra läkemedel kan interagera med oxymetholone, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om oxymetholone

Andra varumärken: Anadrol-50

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.