Pink Bismuth

Allmänt namn: vismutsubsalicylat

Vad är Pink Bismuth?

Pink Bismuth är ett antacidum och anti-diarré medicinering.

Pink vismut används för att behandla diarré, illamående, halsbränna, matsmältningsbesvär och magbesvär.

Pink Bismuth kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Pink vismut används för att behandla diarré, illamående, halsbränna, matsmältningsbesvär och magbesvär.

Detta läkemedel bör inte ges till barn eller tonåring som har feber, särskilt om barnet har också influensaliknande symtom eller vattkoppor.

Du bör inte använda Pink Bismuth om du har magsår, som nyligen haft mage eller tarm blödning, eller om du är allergisk mot salicylater såsom aspirin, Doan s Extra Strength, Salflex, Tricosal och andra.

Innan detta läkemedel

Detta läkemedel bör inte ges till barn eller tonåring som har feber, särskilt om barnet har också influensaliknande symtom eller vattkoppor.

Du bör inte använda Pink Bismuth om du är allergisk mot det, eller om du har:

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta Pink Bismuth om du har:

Fråga en läkare innan du använder Pink Bismuth om du är gravid.

vismutsubsalicylat kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Pink Bismuth?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta inte mer än 8 doser på en dag (24 timmar).

Skaka flytande medicin väl precis innan du mäta en dos.

Den tuggtablett ska tuggas innan du sväljer det.

Pink Bismuth kan leda till att du har en svart eller mörklagt tunga.

Detta läkemedel kan också orsaka onormala resultat med vissa medicinska tester, sköldkörtel skannar eller magen röntgen.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Pink Bismuth tas som behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera ökad törst, ångest, muskelkramper, ringningar i öronen, yrsel, förvirring, svår huvudvärk, problem med tal eller vision, svåra magsmärtor, eller försämring diarré eller kräkningar.

Vad ska jag undvika när du tar Pink Bismuth?

Fråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar andra antacida eller diarré mediciner tillsammans med Pink Bismuth.

Rosa Vismut biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta ta Pink vismut och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar är:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Pink Bismuth?

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda Pink Bismuth om du också använder något av följande läkemedel:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Pink Bismuth (vismutsubsalicylat)

Andra varumärken: Samarin, Kaopectate, Bismatrol, Maalox fullständig befrielse, ... 5 mer

Klassificering

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.