PosiFlush (flush)

Allmänt namn: heparin

Vad är PosiFlush flush?

PosiFlush är en antikoagulant (blod tunnare) som förhindrar bildningen av blodproppar.

PosiFlush används för att spola (rensa ut) en intravenös (IV) kateter, som hjälper till att förhindra stopp i röret efter att du har fått en intravenös infusion.

PosiFlush bör inte användas för att behandla eller förebygga blodproppar i kroppen.

PosiFlush kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

PosiFlush bör inte användas för att behandla eller förebygga blodproppar i kroppen.

Du bör inte använda PosiFlush om du har okontrollerad blödning eller en allvarlig brist på blodplättar i blodet.

PosiFlush kan orsaka blödningar.

Tala om för din läkare om alla läkemedel som du använder.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda PosiFlush om du är allergisk mot det, eller om du har:

För att vara säker PosiFlush är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om PosiFlush skadar fostret.

Använd inte PosiFlush utan att tala om för din läkare om du ammar ett barn.

Kvinnor över 60 år kan vara mer benägna att ha blödningar när du använder PosiFlush.

Använd inte PosiFlush i ett nyfött barn (mindre än 1 månad gamla).

Hur ska jag använda PosiFlush flush?

PosiFlush injiceras direkt in i katetern låset i din IV (intravenös) linje.

Använd inte PosiFlush om du inte förstår hur man kan spola IV linje och kasta använda nålar, IV slangar, och andra objekt som används för att injicera läkemedel.

Använd inte PosiFlush om det har ändrat färg eller har partiklar i den.

Använd en engångsnål och spruta bara en gång.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du har glömt att använda PosiFlush att spola IV linje.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder PosiFlush flush?

Fråga din läkare innan du tar en icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) för smärta, artrit, feber eller svullnad.

PosiFlush flush biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: illamående, kräkningar, svettning, nässelutslag, klåda, andningssvårigheter, svullnad i ansiktet, läppar, tunga eller svalg, eller känsla som du kan passera ut.

PosiFlush kan orsaka blödningar.

Sluta använda PosiFlush och ring din läkare omedelbart om du har:

Mindre allvarliga biverkningar är mer sannolikt, och du kan ha ingen alls.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar PosiFlush flush?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, speciellt andra läkemedel som förhindrar blodproppar.

Andra läkemedel kan interagera med heparin flush, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om PosiFlush (heparin flush)

Andra varumärken: Monoject Prefill Advanced

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.