Prevalite

Allmänt namn: kolestyramin

Vad är Prevalite?

Prevalite hjälper till att minska kolesterol (fettsyror) i blodet.

Prevalite används för att sänka höga nivåer av kolesterol i blodet, särskilt low-density lipoprotein (LDL) ( "dålig" cholesterol).

Prevalite pulver används också för att behandla klåda som orsakas av en blockering i gallgångarna i gallblåsan.

Prevalite kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Prevalite om du har en blockering i magen eller tarmarna.

Vänta minst 4 till 6 timmar efter att ha tagit Prevalite innan du tar några andra läkemedel.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Prevalite om du är allergisk mot det, eller om du har:

För att vara säker Prevalite är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Detta läkemedel kan innehålla fenylalanin.

Intag Prevalite kan göra det svårare för kroppen att absorbera vissa vitaminer.

Du kan ha ett ännu större behov av vitamintillskott under graviditet eller när du ammar ett barn.

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Hur ska jag ta Prevalite?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Även Prevalite tas vanligen en eller två gånger per dag, kan detta läkemedel tas upp till 6 gånger per dag.

Blanda Prevalite pulvret med åtminstone 2 till 3 dl vatten eller annan icke-kolsyrad dryck.

Prevalite fungerar bäst om du tar det med måltider.

Använd Prevalite regelbundet för att få mest nytta.

Prevalite kan påverka ytor tänderna.

Dricker extra vätska för att förhindra förstoppning medan du tar Prevalite.

När du använder Prevalite, kan du behöva täta blodprover.

Prevalite är bara en del av ett komplett program av behandling som även kan innefatta kost, motion och viktkontroll.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera svåra magsmärtor eller förstoppning.

Vad ska jag undvika när du tar Prevalite?

Undvik att ta andra läkemedel samtidigt som du tar Prevalite.

Prevalite biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Biverkningar såsom förstoppning kan vara mer benägna hos äldre vuxna.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Prevalite?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Prevalite (kolestyramin)

Andra varumärken: Questran, Kolestyramin Light, Questran Ljus

Klassificering

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.