Sponsrade länkar

ProAir HFA

Allmänt namn: albuterol inhalation

Vad är ProAir HFA?

ProAir HFA är en bronkdilaterare som används för att behandla eller förebygga bronkospasm hos personer med reversibel obstruktiv luftvägssjukdom.

ProAir HFA är avsedd för användning hos vuxna och barn som är minst 4 år gamla.

ProAir HFA kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda ProAir HFA om du är allergisk mot albuterol.

ProAir HFA är inte godkänd för användning av någon yngre än 4 år.

Albuterol kan öka risken för dödsfall eller sjukhusvistelse hos personer med astma, men risken hos personer med obstruktiv luftvägssjukdom eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är inte känd.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Tala om för din läkare om du är gravid eller ammar.

Hur ska jag använda ProAir HFA?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla medicinering guider.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Låt inte ett litet barn att använda ProAir HFA utan hjälp från en vuxen.

För att förhindra ansträngningsutlöst bronkospasm använda detta läkemedel 15 till 30 minuter innan du tränar.

Uppsök läkare om dina andningsproblem förvärras snabbt, eller om du tror att dina astmamediciner inte fungerar så bra.

Försök inte att rengöra eller ta isär ProAir RespiClick inhalatorn.

Använd alltid den nya inhalatorn som medföljer påfyllning.

Dosen behov kan förändras på grund av operation, sjukdom, stress, eller en nyligen astmaanfall.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme, eller kalla temperaturer.

Håll locket på ProAir Respiclick inhalatorn när den inte används.

Håll inhalatorn kapseln bort från öppen eld eller hög värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd läkemedlet så snart som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Få dina recept återfyllas innan du kör ut medicin helt.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symtom kan inkludera muntorrhet, darrningar, bröstsmärta, snabba hjärtslag, illamående, allmän sjukdomskänsla, beslag (konvulsioner), känslan YR eller svimning.

Vad ska jag undvika när du använder ProAir HFA?

Skölj med vatten om ProAir HFA kommer i ögonen.

ProAir HFA biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar ProAir HFA?

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om ProAir HFA (albuterol)

Andra varumärken: Ventolin, Ventolin HFA, Proventil, Proventil HFA, ... 4 mer

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.