Sponsrade länkar

Prolastin-C

Allmänt namn: alfa 1-proteinas-inhibitor

Vad är Prolastin-C?

Prolastin-C är ett protein, som också kallas alfa 1-antitrypsin.

Hos personer som saknar alfa-1-antitrypsin protein, kan nedbrytning av lungvävnader leda till emfysem (skador på luftsäckarna i lungorna).

Prolastin-C används för att behandla alfa-1-antitrypsinbrist hos personer som har symtom på emfysem.

Alfa 1-antitrypsin-brist är en genetisk (ärvd) oordning och Prolastin-C kommer inte att bota detta tillstånd.

Prolastin-C kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda detta läkemedel om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot Prolastin-C, eller om du har en IgA (immunglobulin A) brist eller antikropp mot IgA.

Vissa märken av alfa 1-proteinas-inhibitor måste blandas med en vätska (utspädningsmedel) före ges som en injektion.

Ring din läkare på en gång om du har en allvarlig biverkning såsom feber, frossa, värk i kroppen, influensaliknande symtom, munsår, smärta eller sveda när du kissar, väsande andning, bröstsmärtor eller andnöd, andningssvårigheter, eller synförändringar.

Prolastin-C är tillverkad av human plasma (en del av blodet) som kan innehålla virus och andra smittämnen.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot Prolastin-C, eller om du har en IgA (immunglobulin A) brist eller antikropp mot IgA.

För att du kan säkert använda Prolastin-C, berätta för din läkare om du har något av dessa andra villkor:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om Prolastin-C kommer att skada fostret.

Det är inte känt om alfa-1-proteinasinhibitor passerar över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Prolastin-C är tillverkad av human plasma (en del av blodet) som kan innehålla virus och andra smittämnen.

Hur ska jag använda Prolastin-C?

Prolastin-C injiceras i en ven genom en IV.

Prolastin-C ges vanligen en gång per vecka.

Du kommer sannolikt att få din första doser av denna medicin på ett sjukhus eller klinik miljö där dina vitala kan följas noggrant om medicineringen orsakar allvarliga biverkningar.

De Aralast, Prolastin, och Zemaira varumärken är pulverformer av alfa 1-proteinas-inhibitor.

Skaka inte blandningen eller så kan du förstöra läkemedlet.

Glassia är en vätskeform av alfa 1-proteinas-inhibitor som inte behöver blandas med ett utspädningsmedel.

Om du använder injektionerna hemma, se till att du förstår hur man korrekt blanda och lagra medicin.

Denna medicinering levereras med patienten instruktioner för säker och effektiv användning.

Varje injektionsflaska (flaska) av denna medicin enda är endast en användning.

Lagra pulvermedicin (Aralast, Prolastin, Zemaira) vid sval rumstemperatur, borta från fukt och värme.

Efter blandning Prolastin-C-pulver med ett utspädningsmedel, måste du använda blandningen inom 3 timmar.

Förvara flytande medicin (Glassia) i sin originalförpackning i kylskåp.

Använd inte Prolastin-C efter utgångsdatumet på medicinetiketten har passerat.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos av Prolastin-C.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Prolastin-C?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Prolastin-C biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Prolastin-C och ring din läkare omedelbart om du har en allvarlig biverkning som:

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Prolastin-C?

Det kan finnas andra droger som kan interagera med Prolastin-C.

Mer om Prolastin-C (alfa 1-proteinas-inhibitor)

Andra varumärken: Glassia, Zemaira, Aralast, Aralast NP

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.