Sponsrade länkar

ramipril

Vad är ramipril?

Ramipril (Altace) är en ACE-hämmare.

Ramipril används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) eller kronisk hjärtinsufficiens, och för att förbättra överlevnaden efter en hjärtattack.

Ramipril kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte ramipril om du är gravid.

Du bör inte använda ramipril om du någonsin har haft angioödem.

Om du har diabetes, inte använder ramipril tillsammans med någon medicin som innehåller aliskiren (som Tekturna eller Tekamlo).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda ramipril om du är allergisk mot det, eller om:

Ta inte ramipril inom 36 timmar före eller efter intag läkemedel som innehåller sacubatril (t.ex. Entresto).

Om du har diabetes, inte använder ramipril tillsammans med någon medicin som innehåller aliskiren (som Tekturna eller Tekamlo).

Du kan också behöva undvika att ta ramipril med aliskiren om du har njursjukdom.

För att se till detta läkemedel är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Använd inte om du är gravid.

Det är inte känt om ramipril passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta ramipril?

Ta ramipril precis som ordinerats av din läkare.

Ramipril kan tas med eller utan mat.

Svälj tabletten hel.

Du kan öppna kapseln och strö läkemedlet i en halv kopp (4 uns) vatten, äppeljuice, eller äppelmos för att svälja lättare.

Ring din läkare om du har pågående kräkningar eller diarré, eller om du svettas mer än vanligt.

Blodtrycket måste kontrolleras ofta, och du kan behöva täta blodprover för att kontrollera din kaliumnivåerna.

Drick mycket vatten varje dag medan du tar denna medicin.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder detta läkemedel.

Om du behandlas för högt blodtryck, fortsätta att använda denna medicinering även om du mår bra.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika?

Använd inte saltersättningsmedel eller kaliumsupplement samtidigt som ramipril, om inte din läkare har sagt till.

Undvik att dricka alkohol.

Undvik att få upp för snabbt från sittande eller liggande ställning, eller så kan du känna dig yr.

Ramipril biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har några tecken på en allergisk reaktion mot ramipril: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar ramipril kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Mer om ramipril

Andra varumärken: Altace

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.