riboflavin

Vad riboflavin?

Riboflavin är vitamin B2.

Riboflavin används för att behandla eller förebygga brister riboflavin.

Riboflavin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda riboflavin om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Riboflavin anses sannolikt säkert att använda under graviditeten, men din dos behov kan vara annorlunda under denna tid.

Riboflavin anses möjligen säkra att använda vid amning och din dos behov kan vara annorlunda under denna tid.

Ge inte riboflavin till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta riboflavin?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Den rekommenderade kosten ersättning av riboflavin ökar med åldern.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar riboflavin?

Följ din läkare instruktioner om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Riboflavin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare om du har diarré eller ökad urinering.

Riboflavin kan orsaka din urin för att förvandla en gul-orange färg, men det är oftast inte en skadlig bieffekt.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar riboflavin?

Andra läkemedel kan interagera med riboflavin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om riboflavin

Andra varumärken: Vitamin B2, B2-400

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.