Sponsrade länkar

Sebelipase alfa

Vad är sebelipase alfa?

Sebelipase alfa är en kopia av ett enzym som normalt produceras i kroppen för att bidra till att bryta ner fett och hålla dem från att bygga upp i dina celler.

Sebelipase alfa används för att behandla lysosomalt syra lipasbrist.

Sebelipase alfa kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du ska inte behandlas med sebelipase alfa om du är allergisk mot det.

För att vara säker sebelipase alfa är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om sebelipase alfa kommer att skada fostret.

Det är inte känt om sebelipase alfa passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Sebelipase alfa är inte godkänd för användning av någon yngre än 1 månad gammal.

Hur sebelipase alfa ges?

Sebelipase alfa injiceras i en ven genom en IV.

Sebelipase alfa ges vanligen en gång varannan vecka.

Du kommer följas noggrant under och efter att ha fått sebelipase alfa, se till att du inte har en allergisk reaktion mot läkemedlet.

Tala om för din läkare om du har några ändringar i vikt.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för sebelipase alfa injektion.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika vid mottagning sebelipase alfa?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Sebelipase alfa biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Vissa biverkningar kan inträffa under injektionen.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Sebelipase alfa doseringsinformation

Vanliga vuxendos för Wolman sjukdom:

1 mg / kg IV varannan weekUse: För behandling av lysosomala syra lipas (LAL) brist

Vanliga pediatrisk dos för Wolman sjukdom:

En månad eller äldre: 1 mg / kg IV varannan weekRapidly progressiv LAL-brist presenter inom första 6 månaderna i livet: -Initial dos: 1 mg / kg IV en gång i veckan-Underhållsdos: Kan öka till 3 mg / kg iv en gång i vecka om optimal klinisk respons är inte achievedUse: för behandling av LAL brist

Vilka andra droger påverkar sebelipase alfa?

Andra läkemedel kan interagera med sebelipase alfa, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om sebelipase alfa

Andra varumärken: Kanuma

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.