Sterapred

Allmänt namn: prednison

Vad är Sterapred?

Sterapred är en steroid.

Sterapred används som en anti-inflammatorisk eller ett immunhämmande medicinering.

Sterapred kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Sterapred behandlar många olika tillstånd, såsom allergiska sjukdomar, hudsjukdomar, ulcerös kolit, artrit, lupus, psoriasis, eller andningsstörningar.

Du ska inte ta Sterapred om du har en svampinfektion som helst i kroppen.

Steroid läkemedel kan försvaga immunförsvaret, vilket gör det lättare för dig att få en infektion.

Ring din läkare på en gång om du har andnöd, svår smärta i övre magen, blodiga eller tjärliknande avföring, svår depression, förändringar i personlighet eller beteende, synproblem eller ögonsmärta.

Du ska inte sluta använda Sterapred plötsligt.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot Sterapred, eller om du har en svampinfektion som helst i kroppen.

Steroid läkemedel kan försvaga immunförsvaret, vilket gör det lättare för dig att få en infektion eller förvärrade en infektion du redan har eller nyligen har haft.

För att vara säker Sterapred är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Långvarig användning av steroider kan leda till förlust av benmassa (osteoporos), särskilt om du röker, om du inte tränar, om du inte får tillräckligt med D-vitamin eller kalcium i kosten, eller om du har en familjehistoria av osteoporos.

Sterapred kan orsaka låg defekter födelsevikt eller födelse om du tar medicin under din första trimestern.

Prednison kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Steroider kan påverka tillväxten hos barn.

Hur ska jag ta Sterapred?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Ta med mat.

Dosen behov kan förändras om du har någon ovanlig påfrestning som en allvarlig sjukdom, feber eller infektion, eller om du har operation eller en medicinsk nödsituation.

Mäta flytande medicin med en särskild dos-mätning sked eller medicin kopp.

Inte krossa, tugga eller bryta en fördröjd frisättning.

När du använder Sterapred, kan du behöva täta blodprover på läkarens kontor.

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med vissa medicinska tester.

Du ska inte sluta använda Sterapred plötsligt.

Använd en medicinsk varning tag eller bära ett ID-kort som anger att du tar Sterapred.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

En överdos av Sterapred förväntas inte producera livshotande symtom.

Vad ska jag undvika när du tar prednison?

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder Sterapred.

Undvik att dricka alkohol när du tar Sterapred.

Sterapred biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Andra vanliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Sterapred?

Många läkemedel kan interagera med Sterapred.

Denna lista är inte komplett och många andra läkemedel kan interagera med Sterapred.

Mer om Sterapred (prednison)

Andra varumärken: Deltasone, Rayos, Prednicot, Sterapred DS

Klassificering

Relaterat

 • prednison
 • dexametason
 • prednisolon
 • hydro
 • metylprednisolon
 • betametason
 • prednison
 • prometazin
 • loratadin
 • Benadryl
 • difenhydramin
 • triamcinolon
 • Humira
 • Enbrel
 • Remicade
 • Rituxan
 • Orencia
 • Plaquenil
 • prednison
 • metotrexat
 • cyklofosfamid
 • Deltasone
 • Cytoxan
 • vinkristin

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.