Sulfazine

Allmänt namn: sulfasalazin

Vad är Sulfazine?

Sulfazine används för att behandla ulcerös kolit (UC) och för att minska frekvensen av UC attacker.

Sulfazine används också för att behandla reumatoid artrit hos barn och vuxna som har använt andra artrit läkemedel som inte arbetar eller har slutat fungera.

Sulfazine kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Sulfazine om du har porfyri, en blockering i blåsan eller tarmarna, eller om du är allergisk mot sulfapreparat, acetylsalicylsyra eller liknande läkemedel som kallas salicylater.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Sulfazine om du är allergisk mot det, eller om du har:

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Tala om för din läkare om du är gravid.

Sulfasalazin kan passera över i bröstmjölken och kan orsaka diarré eller blodig avföring i en ammande barn.

Sulfazine är inte godkänd för användning av någon yngre än 2 år.

Hur ska jag ta Sulfazine?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Ta Sulfazine efter en måltid.

Svälj tabletten hel och inte krossa, tugga eller bryta den.

Du kommer att behöva täta medicinska tester.

Dricka mycket vätska för att hålla dina njurar fungerar ordentligt när du tar Sulfazine.

Sulfazine kan påverka resultaten av vissa medicinska tester.

Sulfazine kan orsaka din hud eller urin ska visas orange-gul färg.

Om du behandlar artrit, inte sluta använda någon av dina andra artrit läkemedel tills din läkare säger till.

Sulfazine är bara en del av en fullständig behandling för reumatoid artrit som även kan innefatta vila och sjukgymnastik.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera kräkningar, magont, sömnighet, eller beslag.

Vad ska jag undvika när du tar Sulfazine?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Sulfazine biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, svidande ögon, hud smärta, röda eller lila hudutslag med blåsor och peeling).

Söka läkarvård om du har en allvarlig läkemedelsreaktion som kan påverka många delar av kroppen.

Du kan få infektioner lättare, även allvarliga eller livshotande infektioner.

kräver också din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Sulfazine?

Andra läkemedel kan påverka Sulfazine, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Sulfazine (sulfasalazin)

Andra varumärken: Azulfidine, Azulfidine EN-tabs

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.