tabloid

Allmänt namn: tioguanin

Vad är Tabloid?

Tabloid är en cancer medicin som stör tillväxten och spridningen av cancerceller i kroppen.

Tabloid används för att behandla vissa typer av leukemi.

Tabloid kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Tabloid Om du någonsin har använt Tabloid eller merkaptopurin och de var inte effektiva vid behandling av ditt tillstånd.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Tabloid om du är allergisk mot det, eller om du någonsin har använt detta läkemedel eller merkaptopurin och de var inte effektiva vid behandling av ditt tillstånd.

För att vara säker Tabloid är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Använd inte Tabloid om du är gravid.

Det är inte känt om tioguanin passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Tabloid?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Tabloid kan sänka blodkroppar som hjälper din kropp bekämpa infektioner och hjälper blodet att koagulera.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos av Tabloid.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Tabloid?

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder Tabloid.

Tabloid kan passera in i kroppsvätskor (urin, avföring, kräks).

Tabloid biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Tabloid och ring din läkare omedelbart om du har:

kräver också din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Tabloid?

Andra läkemedel kan interagera med tioguanin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Tabloid (tioguanin)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.