Sponsrade länkar

Vanacof

Allmänt namn: klofedianol, dexklorfeniramin, och pseudoefedrin

Vad är Vanacof?

Klofedianol är en hostdämpande.

Dexklorfeniramin är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

Pseudoefedrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Vanacof är en kombination läkemedel som används för att behandla rinnande eller täppt näsa, nysningar, klåda, rinnande ögon, hosta och nästäppa orsakad av allergi, förkylning eller influensa.

Vanacof kommer inte behandla en hosta som orsakas av rökning, astma, bronkit eller emfysem.

Vanacof kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte detta läkemedel om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Innan detta läkemedel

Använd inte detta läkemedel om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot klofedianol, dexklorfeniramin eller pseudoefedrin.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Det är inte känt om klofedianol, dexklorfeniramin och pseudoephedinre kommer att skada fostret.

Vanacof kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Vanacof?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Mäta flytande medicin med en särskild dos-mätning sked eller medicin kopp.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, berättar kirurgen eller läkare i förväg om du har tagit en hosta eller kall medicin inom de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom hosta eller kall medicin tas vid behov, kanske du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Vanacof?

Detta läkemedel kan orsaka dimsyn eller försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, allergi, hosta eller sömnmedicin.

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av Vanacof.

Vanacof biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Vanacof?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel om du även använder andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Mer om Vanacof (klofedianol / dexklorfeniramin / pseudoefedrin)

Andra varumärken: Panatuss PED, droppar Panatuss PED

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.