Sponsrade länkar

vitamin D2

Allmänt namn: ergokalciferol

Vad är Vitamin D2?

Vitamin D2 är vitamin D2.

Vitamin D2 används för att behandla hypoparatyreoidism (minskad funktion av bisköldkörtlarna).

Vitamin D2 är också för att behandla rakitis (benhårdhet orsakas av D-vitaminbrist) eller låga nivåer av fosfat i blodet (hypofosfatemi).

Vitamin D2 kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte ta vitamin D2 om du har fått en allergisk reaktion mot vitamin D, eller om du har höga halter av kalcium eller vitamin D i kroppen, eller något tillstånd som gör det svårt för kroppen att ta upp näring från mat (malabsorption) .

Använd endast den rekommenderade dosen av ergocalciferol.

Innan detta läkemedel

Du bör inte ta vitamin D2 om du har fått en allergisk reaktion mot vitamin D, eller om du har:

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Vissa former av ergocalciferol kan innehålla ingredienser du bör veta om, såsom jordnötter eller sojaolja, socker, aspartam (fenylalanin), eller vissa livsmedels färgämnen.

För mycket D-vitamin kan skada fostret, och din dos behov kan vara annorlunda under graviditeten.

Ergokalciferol kan passera över i bröstmjölken och kan orsaka biverkningar i ammande barn.

Ge inte Vitamin D2 till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta vitamin D2?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Det kan vara bäst att ta Vitamin D2 efter en måltid, men du kan ta vitamin D2 med eller utan mat.

Mäta flytande medicin noggrant.

Du kommer att behöva täta medicinska tester.

Din läkare kan börja minska vitamin D2 dos som ditt tillstånd förbättras.

Läkaren kommer att avgöra hur lång tid att behandla dig med detta läkemedel.

Vitamin D2 kan vara bara en del av ett komplett program av behandling som även inkluderar kostförändringar och ta kalcium och vitamintillskott.

Lär dig mer om de livsmedel som du bör äta för att se till att du får tillräckligt med kalcium och D-vitamin i kosten.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symtom kan vara illamående, aptitförlust, törst, urinera mer eller mindre än vanligt, värk i kroppen, stelhet, förvirring, eller oregelbundna hjärtslag.

Vad ska jag undvika när du tar vitamin D2?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något multivitaminer, mineraltillskott eller antacida medan du tar vitamin D2.

Vitamin D2 biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta ta Vitamin D2 och ring din läkare omedelbart om du har:

Mindre allvarliga biverkningar kan vara mer troligt, och du kan ha ingen alls.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar vitamin D2?

Vissa mediciner kan göra det svårare för kroppen att absorbera vitamin D. Om du tar andra läkemedel, ta dem minst 2 timmar före eller 2 timmar efter att du tagit vitamin D2.

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Vitamin D2 (ergocalciferol)

Andra varumärken: Drisdol, kalciferol, Calcidol

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.