Sponsrade länkar

warfarin

Vad är warfarin?

Warfarin är en antikoagulant (blodförtunnande medel).

Warfarin används för att behandla eller förebygga blodproppar i venerna eller artärerna, vilket kan minska risken för stroke, hjärtinfarkt eller andra allvarliga tillstånd.

Warfarin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du ska inte ta warfarin om du är benägna att blöda på grund av ett medicinskt tillstånd, om du har en kommande operation eller om du behöver en spinal tap eller epidural.

Warfarin ökar risken för allvarlig eller livshotande blödning, särskilt om du har vissa medicinska tillstånd, om du är 65 år eller äldre, eller om du har haft en stroke eller blödningar i magen eller tarmarna.

Ring din läkare på en gång om du har andra tecken på blödning som t ex: svullnad, smärta, känsla mycket svag eller yr, ovanliga blåmärken, blödande tandkött, näsblod, tunga menstruationer eller onormal vaginal blödning, blod i urinen, blodiga eller tjärliknande avföring , hosta upp blod eller kräkas som ser ut som kaffesump.

Många andra läkemedel kan öka risken för blödning när den används med warfarin.

Undvik att göra några ändringar i din kost utan att först tala med din läkare.

Innan detta läkemedel

Du ska inte ta warfarin om du är allergisk mot det, eller om:

Du bör inte heller ta detta läkemedel om du är benägna att blöda på grund av ett medicinskt tillstånd, till exempel:

Ta inte warfarin om du är gravid, om inte din läkare säger till.

Warfarin kan göra dig blöder lättare, särskilt om du någonsin har haft:

För att vara säker warfarin är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om warfarin passerar över i bröstmjölk.

Hur ska jag ta warfarin?

Ta warfarin precis som ordinerats av din läkare.

Ta warfarin vid samma tid varje dag, med eller utan mat.

Warfarin kan göra det lättare för dig att blöda.

Du behöver ofta "INR" eller protrombintid tester (för att mäta din blodlevringstiden och bestämma din warfarin dos).

Om du får warfarin på ett sjukhus, ringa eller besöka din läkare 3 till 7 dagar efter att du lämnat sjukhuset.

Tala om för din läkare om du är sjuk med diarré, feber, frossa, eller influensaliknande symtom, eller om din kroppsvikt förändringar.

Du kan behöva sluta ta warfarin 5 till 7 dagar innan ha någon operation, tandvård, eller en medicinsk åtgärd.

Använd en medicinsk varning tag eller bära ett ID-kort som anger att du tar warfarin.

Lagra vid rumstemperatur borta från värme, fukt och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar warfarin?

Undvik aktiviteter som kan öka risken för blödning eller skada.

Undvik att göra några ändringar i din kost utan att först tala med din läkare.

Grapefruktjuice, tranbärsjuice, noni juice och granatäpplejuice kan interagera med warfarin och leda till oönskade biverkningar.

Undvik att dricka alkohol.

Fråga din läkare innan du använder något läkemedel mot smärta, artrit, feber eller svullnad.

Warfarin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot warfarin: hives;

Warfarin ökar risken för blödning, som kan vara svåra eller livshotande.

Koagler bildade genom warfarin kan blockera normalt blodflöde, vilket kan leda till vävnadsdöd eller amputation av den påverkade kroppsdelen.

Blödning är den vanligaste biverkningen av warfarin.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar warfarin?

Många läkemedel (inklusive några over-the-counter läkemedel och naturläkemedel) kan påverka din INR och kan öka risken för blödning om du tar dem med warfarin.

Listan är inte komplett och många andra läkemedel kan interagera med warfarin.

Mer om warfarin

Andra varumärken: Coumadin, Jantoven

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.